Isweydaarsiga Cryptocurrency

SarrifkaQiimokoorsada furitaankaSarifka ugu yarMadaxa ugu sarreeyaMugga
04/01/2022 15:00
45051.4 USD -2370.8247422.2 USD44232.9 USD47624.1 USD21126.9Ƀ
04/01/2022 15:00
45060 USD -23544 7414 US dollarwaa 44 234 US dollar47 665 US dollar5202.48
04/01/2022 15:00
45073 USD -2347.347420.3 USD44257.6 USD47598 US dollar4460.11
04/01/2022 14:35
45199.2 USD -1978.4547177.6 USD44 244 US dollar47624.2 USD1983.78
04/01/2022 15:02
45039.7 USD -2381.3647421.1 USD44248 US dollar47636.9 USD1019.3
04/01/2022 11:58
45149.2 USD -2273.547422.8 USD44254.2 USD47600 US dollar323.1 Ƀ
04/01/2022 15:00
45076 USD -2325.9347401.9 USD44216.3 USD47 613.7 US dollar313.638
04/01/2022 16:03
45392.4 USD -1557.9346950.4 USD44250 US dollar46950.4 USD158.305Ƀ
04/01/2022 15:01
46374.8 USD -1905.94waa 48 280.7 US dollar45500 USD48455.9 USD81.2365
04/01/2022 14:56
45106 USD -2304waa 47 410 US dollar44248.8 USD47548.9 USD60.328;
04/01/2022 11:42
45149.8 USD -2097.7747247.5 USD44221.2 USD47584.4 USD56.5557
04/01/2022 11:43
45223.9 USD -2099.7847323.6 USD44286.6 USD47626.7 USD30.0594
04/01/2022 13:56
46600 USD -411.7647011.8 USD41 884.2 US dollar91273.6 USD2.84194
04/01/2022 13:54
47532.8 USD -1367.148899.9 USD4666.7 USD48972.7 USD2.15615
04/01/2022 10:47
45197.9 USD -2152.4347350.4 USD44461.4 USDwaa 47 380 US dollar0.849104
04/01/2022 01:40
45754.4 USD -1388.4147142.9 USD45754.3 USD47142.9 USD0.013